atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Oenanthe pimpinelloides L.

Oenanthe pimpinelloides
03.01.2006, poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe pimpinelloides

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090516.1.jmak - Oenanthe pimpinelloides; poł.-zach. Niemcy
090516-1
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #3