atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Myosotis decumbens Host ssp. kerneri (Dalla Torre et Sarnth.) Grau

niezapominajka rozłogowa
Myosotis Myosotis Myosotis MyosotisMyosotisniezapominajka leśna (Myosotis sylvatica)niezapominajka polna (Myosotis arvensis)