atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Muscari latifolium J.Kirk. [🔉 mus·ka·ri *]

szafirek szerokolistny