atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Morus rubra L.

morwa czerwona
Moraceae Moraceae Moraceae Moraceaemorwa okrągłoklapowa (Morus indica)morwa mongolska (Morus mongolica)
🌸🌱