fot. pk-Tripleurospermum_maritimum_maritimum_Gilleleje_DK_07._14_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Matricaria maritima ssp. maritima (maruna nadmorska)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2014, Gilleleje – Dania · copyright © by Paweł Kalinowski