fot. pk-Tripleurospermum_maritimum_maritimum_Gilleleje_DK_07._14 (562×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Matricaria maritima ssp. maritima (maruna nadmorska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2014, Gilleleje – Dania
copyright © by Paweł Kalinowski