atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris halophila Pall. [🔉i·ris *]

kosaciec słonolubny
Iris Iris Iris IrisIriskosaciec Forresta (Iris forrestii)kosaciec nienazwany (Iris innominata)
🌸🌱