atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris cristata Sol. [🔉i·ris *]

kosaciec grzebieniasty
Iris Iris Iris IrisIriskosaciec prążkowany (Iris chrysographes)kosaciec Douglasa (Iris douglasiana)
🌱