takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Inula oculus-christi L.

Inula oculis-christi orth. var.
na stronie — wymagania i uprawa