atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hieracium murorum L. ‘Maculatum’ [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec leśny ‘Maculatum’