atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Helleborus ‘Pennys Pink’ [🔉 hel·le·bo·rus]

ciemiernik ‘Pennys Pink’