atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fothergilla ×intermedia Ranney et Fantz

fotergilla pośrednia
Fothergilla ×intermedia (fotergilla pośrednia)
27.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Fothergilla ×intermedia (fotergilla pośrednia)
Fothergilla ×intermedia (fotergilla pośrednia)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Fothergilla ×intermedia (fotergilla pośrednia)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220427.53.22 - Fothergilla ×intermedia (fotergilla pośrednia); Arboretum Wojsławice
220427-53
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Beaver Creek KLMtwo/ #3