atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fothergilla ×intermedia ‘Red Licorice’

fotergilla pośrednia ‘Red Licorice’
Fothergilla ×intermedia ‘Red Licorice’
03.05.2019, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Fothergilla ×intermedia ‘Red Licorice’
Fothergilla ×intermedia ‘Red Licorice’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190503.54.js - Fothergilla ×intermedia ‘Red Licorice’; Arboretum Wojsławice
190503-54
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Red Licorice/ #3