atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fothergilla ×intermedia Ranney et Fantz ‘KLMtwo’

fotergilla pośrednia ‘KLMtwo’