atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fothergilla ×intermedia Ranney et Fantz ‘Mount Airy’

fotergilla pośrednia ‘Mount Airy’
Fothergilla ×intermedia Fothergilla ×intermedia Fothergilla ×inter… Fothergilla …Fothergilla ×intermediaFothergilla ×intermedia ‘Red Licorice’Fothergilla ×intermedia ‘KLMtwo’
🌸