antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (Malý) Szafer

Fagus moesiaca (Malý) Czeczott · Fagus taurica Popl.
Ten takson wyróżnia się większymi liśćmi (9-12cm długości) z 8-10 parami żyłek bocznych. Takie formy częściej występują na południe od Polski.