atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (Malý) Szafer

Fagus moesiaca (Malý) Czeczott · Fagus ×taurica Popl.
Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvaticaFagus sylvaticabuk zwyczajny wschodni (Fagus sylvatica ssp. orientalis)Fagus sylvatica ssp. sylvatica
Fagus sylvatica ssp. moesiaca
20.07.2007, Malko Tarnovo (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski
Ten takson wyróżnia się większymi liśćmi (9 – 12 cm długości) z 8 – 10 parami żyłek bocznych. Takie formy częściej występują na południe od Polski. W Polsce np. w rez. Ostra Góra w Trzebini. [Piotr Grzegorzek, inf. ustna]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070720.1.pk - Fagus sylvatica ssp. moesiaca; Malko Tarnovo (Bułgaria)
070720-1
leg. Paweł Kalinowski
/Malko Tarnovo (Bułgaria)/ #1