atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Eriolobus trilobatus (Labill. ex Poir.) M. Roem. [🔉 eri·o·lo·bus tri·lo·ba·tus]

jabłoń libańska
Malus trilobata (Labill. ex Poir.) C.K. Schneid.
Malus Malus Malus Malusjabłoń junnańska (Malus yunnanensis)jabłoń japońska (Malus toringo)
🌸🌱N
Eriolobus trilobatus (jabłoń libańska)
16.06.2020, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Eriolobus trilobatus (jabłoń libańska)
🌱
Liście duże, klapowane. Pokrój szerokokolumnowy.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Eriolobus trilobatus (Labill. ex Poir.) M. Roem. [🔉 eri·o·lo·bus tri·lo·ba·tus]Malus trilobata (Labill. ex Poir.) C.K. Schneid. [🔉 ma·lus tri·lo·ba·ta](pl) jabłoń libańska
trilobus, -a, -um, trilobatus, -a, -um adj.
trójklapowy; botaniczny epitet złożony z greckiego (i łacińskiego) przedrostka tri- (potrójny) i greckiego słowa lobos (klapa); lub w silniej latinizowanej formie trilobatus
(lat. z gr.) lobe, lobus
od gr. lobos - płat (wątroby), część; bot. klapa, łatka (wycięta część płaska, np. liścia); lobatus, -a, -um — klapowany