fot. pk-Digitalis_trojana_1a_OB_Berlin_D_05._14_1 (748×743) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitalis trojana (naparstnica trojańska)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.05.2014, ogród botaniczny Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski