atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus laevigatus Bory et Chaub.

krokus gładki
Crocus Crocus Crocus CrocusCrocusCrocus kosaniniikrokus Maly'ego (Crocus malyi)
Crocus laevigatus (krokus gładki)
02.2017, OB Kew (Wlk. Brytania); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170200.2.pk - Crocus laevigatus (krokus gładki); OB Kew (Wlk. Brytania)
170200-2
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kew (Wlk. Brytania)/ #1