atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus malyi Vis.

krokus Maly'ego
Crocus Crocus Crocus CrocusCrocuskrokus gładki (Crocus laevigatus)krokus nadobny (Crocus pulchellus)