atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus banaticus J. Gay

Crocus Crocus Crocus CrocusCrocuskrokus uprawny (Crocus sativus)Crocus cvjicii
Crocus banaticus
10.2014, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20141000.3.pk - Crocus banaticus; Szczeglacin
141000-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1