atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Crocus olivieri J. Gay

szafran Oliviera
Crocus Crocus Crocus CrocusCrocusszafran turecki "Golden Bunch" (Crocus ancyrensis ‘Golden Bunch’)Crocus pestalozzae
🌸🌱