atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Catalpa bungei C.A. Mey.

surmia Fargesa
Catalpa Catalpa Catalpa Catalpasurmia wielkokwiatowa (Catalpa speciosa)chitalpa taszkiencka (×Chitalpa tashkentensis)
🌸🌱