atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Catalpa bungei C.A. Mey. [🔉 ka·tal·pa *]

surmia Fargesa
Catalpa Catalpa Catalpa Catalpasurmia wielkokwiatowa (Catalpa speciosa)chitalpa taszkiencka (×Chitalpa tashkentensis)
🌸🌱