atlas-roslin.pl

Bignoniaceae

bignoniowate
Rodzina bez przedstawicieli we florze Polski. Uprawiane ozdobne byliny, krzewy, pnącza, drzewa.

Campsis ×tagliabuana

Campsis grandiflora × radicans
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Mieszaniec uprawianego u nas milinu amerykańskiego (Campsis radicans) i azjatyckiego, niedostatecznie mrozoodpornego, gatunku milinu wielkokwiatowego (Campsis grandiflora) o wijących się pędach. Mieszaniec ma pokrój szeroko krzaczkowaty; jest dostatecznie mrozoodporny dla uprawy w cieplejszych rejonach Polski. Kwitnie nieco wcześniej niż milin amerykański (Campsis radicans). Poza tym wymagania, uprawa i zastosowanie jak milin amerykański (Campsis radicans).

Eccremocarpus scaber · pałczatka szorstka

(potocznie: pałczatka)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
kolor kwiatów
kwiaty
pałczatka szorstka (Eccremocarpus scaber)
Eccremocarpus scaber (pałczatka szorstka)
Wieloletnie pnącze pochodzące ze strefy subtropikalnej w Chile i Peru. U nas uprawiane jako jednoroczne pnącze z wcześnie przygotowanej rozsady. Pędy do 3 – 5 m długości.

space

Jest stosunkowo słabym pnączem o niewijących się pędach, chwyta się za pomocy wąsów czepnych, wymaga podpory. Zastosowanie jak i w przypadku innych pnączy do okrywania balustrad, altan, krat, ścian. Można uprawiać w większych pojemnikach.