atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Castanea pumila (L.) Mill.

kasztan niski