atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula carpatica Jacq. ‘Perla Blue’

dzwonek karpacki ‘Perla Blue’