atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula carpatica Jacq. ‘Pearl White’ [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek karpacki ‘Pearl White’