atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Bruckenthalia spiculifolia Reichenb.

brukentalia ostrolistna
Ericaceae Ericaceae Ericaceae EricaceaeEricaceaemącznica alpejska (Arctostaphylos alpina)enkiant (Enkianthus)
🌱