atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berberis jaeschkeana Schneid. [🔉 ber·be·ris *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Berberis Berberis Berberis BerberisBerberisberberys mieszańcowy (Berberis ×hybrido-gagnepainii)berberys Julianny (Berberis julianae)
Berberis jaeschkeana
22.05.2011, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Berberis jaeschkeana