atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berberis candidula C.K. Schneid. [🔉 ber·be·ris *]

Berberis Berberis Berberis BerberisBerberisberberys Frikarta (Berberis ×frikartii)berberys Wilsonowej (Berberis wilsoniae)