atlas-roslin.pl

Aulacomnium

próchniczek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nieliście na szczycie szeroko zaokrąglone; duży mech wysokogórski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyżka odstająco ulistniona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunek wysokogórski (u nas w Tatrach) i arktyczny
  
  
↑nie listki zaostrzone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyżka nie jest "dęto ulistniona".
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niemchy stosunkowo duże; listki w górze słabo piłkowane
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki 3-4 mm długości; w górze słabo piłkowane, ząbki przeważnie skierowane równolegle do krawędzi listka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolity gatunek. Na torfowiskach przejściowych i w podmokłych lasach.
    
    
↑nie mchy drobne; listki w górze grubo piłkowane
Aulacomnium androgynum (próchniczek obupłciowy)
Aulacomnium androgynum (próchniczek obupłciowy)
Aulacomnium androgynum (próchniczek obupłciowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki ok. 2 mm długości; w górze grubo piłkowane, ząbki duże, zagięte ku szczytowi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunek preferujący klimat atlantycki, częstszy na zachodzie kraju, ku wschodowi coraz rzadszy.
Zwykle na wilgotnych, murszejących kłodach, skarpach leśnych, rzadziej na bezwapiennych skałach.