atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aster speciosus Hornem.

aster płożący
Aster speciosus (aster płożący)
2014.10.20; 2014, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Aster speciosus (aster płożący)
2014.07.26
Aster speciosus (aster płożący)
2018.10.18
Aster speciosus (aster płożący)
2014.10.20
Aster speciosus (aster płożący)
Aster speciosus (aster płożący)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140000.8.js - Aster speciosus (aster płożący); Wleń
140000-8
leg. Jacek Soboń
/Wleń/
/cv. Connecticut/ #4
znalezisko 20150415.1.js - Aster speciosus (aster płożący); Wleń
150415-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń/
/cv. Connecticut/ #2