atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Asclepias fruticosa L. [🔉 ask·le·pi·as *]

Asclepias fruticosa
28.05.2012, Niemcy, OB Freiburg; copyright © by Jarosław Makowski XL
Asclepias fruticosa
Asclepias fruticosa
Asclepias fruticosa

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Asclepias fruticosa

wymagania i uprawa

Krzewinka (40 – 60 cm wysokości) rosnąca w rejonie śródziemnomorskim i na południu Europy.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120528.1.jmak - Asclepias fruticosa; Niemcy, OB Freiburg
120528-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, OB Freiburg/ #4