atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Amsonia tomentosa Torr. et Frém. [🔉 am·so·ni·a *]

Amsonia Amsonia Amsonia AmsoniaAmsonia ciliataamzonia nadreńska (Amsonia tabernaemontana)
🌸🌱