atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Amsonia ciliata Walter [🔉 am·so·ni·a *]

Amsonia ciliata
18.05.2012, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Amsonia ciliata

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120518.23.js - Amsonia ciliata; Arboretum Wojsławice
120518-23
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2