atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Amsonia orientalis Decne. [🔉 am·so·ni·a or·i·en·ta·lis]

amsonia wschodnia
Amsonia Amsonia Amso… Amsoniaamzonia nadreńska (Amsonia tabernaemontana)amsonia Hubrichta (Amsonia hubrichtii)
🌸🌱N

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Amsonia orientalis (amsonia wschodnia)
🌱
wysokość: do 60 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Amsonia orientalis Decne. [🔉 am·so·ni·a or·i·en·ta·lis](pl) amsonia wschodnia
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)