atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Amsonia hubrichtii Woodson [🔉 am·so·ni·a *]

amsonia Hubrichta