atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Alnus rugosa (Du Roi) Spreng. [🔉 l·nus ru·go·sa]

olsza pomarszczona
Alnus incana (L.) Moench ssp. rugosa (Du Roi) R. T. Clausen · Alnus rugosa L. · Alnus serratula (Aiton) Willd.
Alnus Alnus Alnus AlnusAlnusolsza zielona (Alnus viridis)olsza japońska (Alnus japonica)

cechy charakterystyczne

Poza tym podobna do olszy szarej (Alnus incana) (jest też ujmowana jako jej podgatunek).
Krzew 2 – 4 m wysokości lub niskie drzewo do 10 m wysokości.

space

Liście spodem rdzawo owłosione przynajmniej w kątach nerwów; z 10 – 12 parami nerwów bocznych.

występowanie

Tworzy mieszańce z olszą szarą (Alnus incana).
Rzadko sadzony jako ozdobny krzew lub niskie drzewko. Pochodzi i północnego wschodu Ameryki Północnej. U nas to miejscami zadomowiony kenofit.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1817r. (introdukcja), pierwsza połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Głównie w kolekcjach dendrologicznych. Czasem sadzony w lasach jako przedplon, prawdopodobnie nie odróżniany do rodzimej olszy szarej (Alnus incana).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na terenach leśnych w Polsce Zachodniej. Prawdopodobnie dość częsty ale nierozpoznawany.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.