atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer tschonoskii Maxim. ssp. tschonoskii

Acer tschonoskii ssp. tschonoskii
ssp. tschonoskii; copyright © by Barbara Łotocka
Acer tschonoskii ssp. tschonoskii
ssp. tschonoskii
Acer tschonoskii ssp. tschonoskii
ssp. tschonoskii
Acer tschonoskii ssp. tschonoskii
ssp. tschonoskii
Acer tschonoskii ssp. tschonoskii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.Acr15.bl - Acer tschonoskii ssp. tschonoskii
Acr15
leg. Barbara Łotocka
/ssp. tschonoskii/ #4
znalezisko 20080800.3.pk - Acer tschonoskii ssp. tschonoskii; OB PAN (Powsin)
080800-3
leg. Paweł Kalinowski
/OB PAN (Powsin)/ #1