atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer triflorum Komarov

klon trójkwiatowy
klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeklon mandżurski (Acer pictum ssp. mono)Acer tschonoskii ssp. tschonoskii