atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer rufinerve Siebold et Zucc.

klon rdzawy klon śniady