atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer monspessulanum L. ssp. turcomanicum (Pojark.) Rech.f.

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeAcer monspessulanum ssp. ibericumAcer negundo ssp. californicum var. texanum
Acer monspessulanum ssp. turcomanicum
07.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090700.20.pk - Acer monspessulanum ssp. turcomanicum; Arboretum w Rogowie
090700-20
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1