atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer monspessulanum L. ssp. ibericum (M.Bieb. ex Willd.) Yalt.

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeAcer miyabei ssp. miaotaienseAcer monspessulanum ssp. turcomanicum
Acer monspessulanum ssp. ibericum
10.2008, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081000.10.pk - Acer monspessulanum ssp. ibericum; Arboretum w Rogowie
081000-10
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1