atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Abies fargesii Franch. [🔉·biēs *]

jodła Fargesa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Abies Abies Abies Abiesjodła mandżurska (Abies holophylla)jodła Frasera (Abies fraseri)
🌸🌱