atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Abies holophylla Maxim. [🔉·biēs *]

jodła mandżurska
Abies Abies Abies AbiesAbiesjodła wspaniała (Abies magnifica)jodła Fargesa (Abies fargesii)
🌸🌱