(związek) All.Atriplicion littoralis (Nordh. 1940) R. Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Atriplicion littoralis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Atriplicion littoralis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Atriplicion littoralis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atriplicetalia littoralis ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Cakiletea maritimae

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Atriplicion littoralis

  Ass.Atriplicetum littoralis