(rząd) O.Atriplicetalia littoralis Sissingh 1946

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Atriplicetalia littoralis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atriplicetalia littoralis — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Atriplicetalia littoralis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Cakiletea maritimae

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Atriplicetalia littoralis

  All.Atriplicion littoralis
  
    Ass.Atriplicetum littoralis