(zespół) Ass.Atriplicetum littoralis Libb. 1940

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Atriplicetum littoralis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Atriplicetum littoralis — w Polsce ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Atriplicetum littoralis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Atriplicion littoralis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atriplicetalia littoralis ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Cakiletea maritimae