(zespół) Ass.Honckenyo-Agropyretum juncei R.Tx. 1955

zbiorowisko halofilne na zasolonych piaskach wydm pierwotnych; w Polsce tylko na Mierzei Przytor (Wolin) i na wschód od Dziwnówka

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Honckenyo-Agropyretum juncei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Honckenyo-Agropyretum juncei — w Polsce ≡ ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Honckenyo-Agropyretum juncei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Honckenyion peploidis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Ammophiletalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)