fot. pk-Cerastium_dubium_1a_Aldomirovsko_Blato_BG_05._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cerastium dubium (rogownica lepka)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2013, Aldomirovsko Blato, Bułgaria · copyright © by Paweł Kalinowski